GLOSAR

 

cowtown. Termen utilizat în vorbirea curentă din Vest, desemna oraşele stabilit ca puncte de încărcare ale vitelor în mijloace de transport feroviar, aflate în lungul principalelor artere feroviare în epoca marilor transporturi de animale spre abatoarele din Est.

Primele cowtowns – Sedalia, Hunnewell, Chetopa şi Baxter Springs – au apărut la vest de Missouri odată cu construirea după războiul civil a căii ferate Pacific. Pe măsura dezvoltării reţelei feroviare aceste aşezări s-au înmulţit.

Întrega lor economie se baza pe deservirea comerţului cu vite şi fiind locuri unde în sezon se adunau numeroşi străini aflaţi în trecere, cowboy însoţitori ai transporturilor de vite, o mare parte a edificiilor unui cowtown erau stabilimente destinate să satisfacă gusturile în materie de relaxare ale unui public pe cât de numeros pe atât de eterogen.

După 1867 celebre au fost Abilene, Ellsworth, Newton, Hays City pe linia Kansas Pacific, Wichita, Caldwell, Dodge City şi Las Animas pe linia Santa Fe, Grand Island, Hastings, Ogallalla şi Cheyenne pe Union Pacific, Miles City şi Medora pe Northern Pacific.

 

ghost towns. Termen desemnând oraşele abandonate sau aproape abandonate din Vest se referă de cele mai multe ori la vechi tabere miniere, care datorită epuizării zăcămintelor sau imposibilităţii continuării exploatării lor din cauze naturale au fost depopulate. Între cele părăsite cu desăvârşire, exemple pot fi citate în Colorado (Russell, Rose, Tercio, Morley, Ludlow şi Primero pe văile ce coboară versanţii răsăriteni ai Munţilor Sangre de Cristo, Saint Elmo şi Shavano pe afluenţii Arkansasului în Munţii Sawatch, Animas Fork şi Eureka la nord-est de Silverton), California (Bodie), Montana (Elkhorn), Wyoming (Benton City), Utah (Roaring City), Texas (San Felipe) şi în numeroase alte locuri. Cele rămase în picioare s-au salvat în majoritatea cazurilor prin mijlocirea activităţilor turistice, dezvoltate pe seama unor vestigii ce scot la iveală crâmpeie din romantismul vieţii la frontieră. Sunt centre mici de populaţie şi au un pronunţat caracter rural: Virginia City în Montana, Virginia City în Nevada, Tombstone în Arizona, Idaho City şi Silver City în Idaho, în Santa Rita, Pinos Altos în New Mexico şi altele.

 

gunman. Termen folosit în vorbirea curentă din Vest pentru a desemna un pistolar. Prin acesta erau desemnaţi toţi purtătorii de revolver, de la oameni ai legii precum Wild Bill Hickok, Bat Masterson, Wyatt Earp, până la proscrişi sau tâlhari ca Plummer, fraţii James, Pat Garrett, Billy the Kid, Wess Hardin, termenul având şi câteva sinonime, printre care gunfighter şi gunslinger.

 

ranch. Termen desemnând ferma unui crescător de animale (rancher) în Vest este originar în hispanicul rancho. Iniţial sub această denumire erau înglobate construcţia pentru locuit cu diversele ei accesorii, păşunea fiind deschisă tuturor (open range).

Cunoscute pentru mărimea lor au fost în Vest ranchurile lui Richard King din sudul Texasului, TA Ranch al lui Charles Goodnight întemeiat la 1874 în Palo Duro Canyon din Texas, Scout’s Rest Ranch al lui William F. Cody la nord de râul Platte în Nebraska, ranch-ul lui Moreton Frewen la confluenţa izvoarelor râului Powder în Wyoming, cel al lui Granville Stuart în bazinul Judith din Montana şi altele. Celebru în timpul războiului din comitatul Lincoln, ranch-ul lui John S. Chisum de la Bosque Grande în New Mexico, îşi desfăşura păşunile pe 200 mile de-a lungul Pecosului, imensa-i suprafaţă susţinând peste o sută de mii capete de vită la 1878.

 

rendezvous. Practică a negoţului cu blănuri montan a fost introdusă la 1824 de William H. Ashley pentru a înlocui procedeul cu posturi fixe în teritoriu, a căror construcţie costa foarte mult. În cadrul rendezvous-urilor anuale se stabilea un anumit loc şi o anumită dată, unde caravana comercială a Companiei întâlnea partenerii de afaceri din teren, trappers şi indieni, pentru a schimba blănurile recoltate în ultimul sezon, cu bunuri de trebuinţă pentru sezonul următor.

La capătul unui an de muncă solitară în sălbăticie, rendezvous-ul era pentru trappers o adevărată sărbătoare şi vreme de o săptămână chiolhanurile se ţineau lanţ. În astfel de momente înfloreau patima pentru băutură şi jocul de cărţi.

De-a lungul celor câţiva ani cât a durat era negoţului cu blănuri în Munţii Stâncoşi, rendezvous-uri au fost stabilite pe Henry’s Fork în Munţii Uinta la 1825, pe locul actualului Ogden în Utah la 1826 şi 1831, în extremitatea sudică a Lacului Bear în 1827 şi 1828, pe râul Popo Agie în bazinul Bighorn şi la Pierre’s Hole în 1829, 1830 şi 1832, pe Horse Creek, la câteva mile aval de Fort Bonneville la 1833, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840 şi pe Ham’s fork la 1834.

 

six-shooter. Termen din vorbirea curentă a Vestului Sălbatic desemnând revolverul cu şase focuri. În aceeaşi accepţiune carabinele Henry sau Winchester cu şaisprezece focuri erau numite sixteen-shooter.

 

tepee. Locuinţă de formă conică caracteristică triburilor de vânători şi războinici din Marile Câmpii era confecţionată din piei de bizon prinse între ele pe un schelet alcătuit din pari de lemn. Pentru construirea edificiului se utilizau zece până la doisprezece piei de bizon şi 20-25 pari, pe care indienii îi procurau fie din munţii apropiaţi, fie din luncile râurilor mari. La partea superioară era prevăzut cu o deschidere ocrotită de două apărători din piele, care în funcţie de bătaia vântului puteau fi cu uşurinţă orientate, astfel încât să permită evacuarea facilă a fumului. Un tepee era conceput de asemenea manieră, încât manipularea sa, respectiv împachetarea şi instalarea să se facă cu uşurinţă, având în vedere că în perioada caldă a anului, cetele de vânători se deplasau frecvent, pe urmele marilor cirezi de bizoni. Întreaga muncă legată de construirea locuinţei era efectuată de femeile tribului, bărbaţilor revenindu-le doar procurarea parilor şi pieilor necesare. Dimensiunile obişnuite ale unui tepee erau de 15-18 picioare (4,5-5,5 m) înălţime şi 15 picioare (4,5 m) diametru. Pieile ce-l acopereau erau decorate pe partea exterioară, cel mai adesea cu picturi inspirate din viaţa tribului, scene de vânătoare sau de viaţă casnică, etc.

 

texas rangers. Jandarmi călări, însărcinaţi cu menţinerea liniştii publice în Texas au apărut pentru prima oară în aşezările coloniştilor americani din regiune. În Texasul republican, ei erau organizaţi în regimente aflate sub conducerea unor căpitani, ulterior cucerindu-şi un binemeritat renume prin acţiuni de anvergură în timpul războiului mexican, în luptele cu indienii Comanche sau împotriva delicvenţei de la frontieră.

 

vigilantes. Comitet pentru menţinerea ordinii publice era constituit în aşezările proaspăt întemeiate din Vest, acolo unde mâna legii Statelor Unite era prea slabă pentru a-şi face simţită prezenţa. Comitetele de vigilenţă au apărut pentru prima oară în aşezările miniere din California, întemeiate odată cu goana după aur din 1849 şi s-au extins apoi în taberele prospectorilor din Oregon şi Idaho, ajungând celebre în regiunea auriferă din Montana prin lichidarea periculoasei bande a şerifului Plummer. În teritoriul în care acţionau, comitetele de vigilenţă erau investite cu puteri depline. Ele acţionau sub forma unui corp poliţienesc care captura delicvenţii, îi judeca, hotăra sentinţa şi aplica pedeapsa conform legilor în vigoare. Este cazul să arătăm că în numeroase situaţii eterogenitatea de caracter a membrilor acestor organizaţii a condus la comiterea unor abuzuri, dar în marea majoritate a cazurilor ele au reuşit să menţină între limite rezonabile extremele sociale.

 

2010 © Wildwest-Magazin