Delaware. Trib amerindian din familia lingvistică Algonkin a fost botezat după râul în valea căruia trăiau iniţial, în partea de nord-est a Statelor Unite. Foarte numeros la origini ocupa mari suprafeţe din actualele state americane Pennsylvania, Delaware, New York şi New Jersey, de unde, reduşi ca număr, sub presiunea constantă a Ligii Irokeze, supravieţuitorii au migrat spre vest. Luptele împotriva ocupării de către albi a văii râului Ohio le-au decimat din nou rândurile. Părţi ale tribului au fost asimilate de triburi aliate lor, iar altele au traversat fluviul Mississippi, adaptându-se culturii Marilor Câmpii, devenind călăreţi, hoţi de cai, vânători de bizoni şi trappers. Cetele lor hoinăreau din Texas până la izvoarele lui Missouri, purtând războaie cu toate triburile din prerie. Nutreau o deosebită simpatie faţă de albi, în opinia multor oameni ai Vestului, Delaware fiind singurii indieni pe care puteai să te bizui. Au însoţit în calitate de cercetaşi, toate expediţiile importante în prerii şi în Munţii Stâncoşi, de la cele comerciale ale negustorilor de blănuri, la cele de explorare sau militare.

2010 © Wildwest-Magazin.