Denver. Oraş în comitatul Jefferson din Colorado a fost întemeiat la 1858 la poalele Munţilor Stâncoşi, ca avanpost al goanei după aur în regiunea de la izvoarele râului South Platte şi a avut o evoluţie rapidă ca centru al unei bogate regiuni miniere. La 1867 a devenit capitală a Teritoriului Colorado, trei ani mai târziu fiind legat prin căi ferate cu Cheyenne la nord şi Kansas City la est. În 1889 dispunea de serviciile a patruzeci de hoteluri între care Windsor, Albany, Saint James, Markham şi American, apăreau aici şase cotidiene, existau opt bănci, şaizeci de biserici, douăzeci şi două de şcoli şi o magnifică Opera House. De la cei 5.000 locuitori ai aşezării din 1870, populaţia sa a ajuns la 35.600 la 1880, oraşul intrând în secolul următor cu peste 133.000 locuitori.

2010 © Wildwest-Magazin